CONCURSO #4conceptos

BASES ORGANIZADOR DO CONCURSO Unión de Consumidores de Galicia (UCGAL) con domicilio social na Rúa Boiro, 3-1ºA, Código Postal 15705, levará a cabo o concurso #4conceptos en Twitter.   ÁMBITO TERRITORIAL E TEMPORAL DO CONCURSO O concurso está dirixido exclusivamente … Ler máis