Actualidade

Comunidad Autónoma de Andalucía - Publicado el 16/08/2019 - Referencia: BOE-A-2019-12122 [...]

Ler máis

Ler máis

Unión Europea - Publicado el 09/08/2019 - Referencia: DOUE-L-2019-81337 [...]

Ler máis

Ler máis

As institucións fallaron á hora de desenvolver unha campaña informativa completa e con auténtico alcance social O pasado mes de xuño o Goberno aprobou o Plan Técnico Nacional da televisión dixital terrestre (TDT) que regula o Segundo Dividendo Dixital para facer efectiva a implantación da tecnoloxía 5G. O Segundo Dividendo Dixital [...]

Ler máis

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha - Publicado el 06/08/2019 - Referencia: BOE-A-2019-11523 [...]

Ler máis