Actualidade

Unión Europea - Publicado el 17/01/2019 - Referencia: DOUE-L-2019-80060 [...]

Ler máis

Ler máis

Ler máis

Conscientes do numeroso tráfico de persoas que cada ano se produce entre Galicia e Portugal, consideramos necesario coñecer as problemáticas que as persoas consumidoras galegas atopan ao outro lado da raia e que mecanismos utilizaron para solucionar esas problemáticas en eidos que abranguen desde o transporte á restauración pasando polas [...]

Ler máis

Ler máis

Un asociado desta organización recibiu un cargo de máis de catrocentos euros á súa tarxeta en concepto de “danos” de Rent A Car polo dano da bandexa dun Seat Ibiza. A empresa, atendendo a súa táboa de valoración de danos, estableceu ese custe pola bandexa en cuestión. Dita táboa é [...]

Ler máis