CONCURSO #4conceptos

22/11/2015

BASES

ORGANIZADOR DO CONCURSO

Unión de Consumidores de Galicia (UCGAL) con domicilio social na Rúa Boiro, 3-1ºA, Código Postal 15705, levará a cabo o concurso #4conceptos en Twitter.  

ÁMBITO TERRITORIAL E TEMPORAL DO CONCURSO

O concurso está dirixido exclusivamente a participantes maiores de 18 anos residentes na Comunidade Autónoma de Galicia.

O concurso comezará o domingo, 22 de novembro, ás 22:00 horas, e rematará o 15 de decembro, ás 13:00 horas. Os premiados serán informados o 18 de decembro, vía Twitter.

PERSOAS LEXITIMADAS

Poderán participar no concurso todas aquelas personas que, vía Twitter, respondan correctamente á pregunta Cales son os #4conceptos que pagas na túa factura da electricidade?, durante o período de vixencia previsto para este concurso. É requisito indispensable que a resposta vaia acompañada do hashtag #4conceptos.

PREMIO

Entre os acertantes sortearemos 5 memorias USB e un ano de subscrición gratis á UCGAL.

COMUNICACIÓN DOS GAÑADORES

UCGAL notificará o resultado do sorteo ós participantes que contesten correctamente á pregunta formulada mediante o envío dunha mensaxe a través de Twitter. Os participantes deberán contestar para confirmar a aceptación do premio.

No suposto de que os gañadores non acepten o premio, non o recollan ou non cumplan co establecido nas presentes Bases, o premio quedará deserto.

2 comentarios en “CONCURSO #4conceptos

    • Boas, grazas por participar pero a resposta ten que ser vía Twitter, tal e como especifican as bases: “Poderán participar no concurso todas aquelas personas que, vía Twitter, respondan correctamente á pregunta Cales son os #4conceptos que pagas na túa factura da electricidade?, durante o período de vixencia previsto para este concurso. É requisito indispensable que a resposta vaia acompañada do hashtag #4conceptos”.

      Un saúdo

Deixa unha resposta