Modelo de reclamación por interrupción no subministro eléctrico de luz

7/02/2017

Aquí podedes atopar o modelo de reclamación por interrupción no subministro eléctrico de luz.

As reclamacións deben ir dirixidas ó departamento de atención ao cliente da empresa comercializadora. De non atenderse ó solicitado no prazo de 30 días, temos a posibilidade de exercer cantas accións legais correspondan de conformidade coa legalidade vixente, mesmo o recurso á xurisdición ordinaria para reclamar a totalidade dos prexuízos causados.

Descargar Modelo de reclamación

Deixa unha resposta