Movistar mellora a súa posición e mantense líder no servizo de banda larga

29/11/2019
  • MásMóvil, o único operador que suspende na calidade do servizo
  • R rexistra o peor dato en horas de reparación dunha avaría

O Estudo sobre Banda Larga Fixa e Móbil, elaborado pola Asociación de Internautas[1] (AI), analiza a calidade da banca larga en España (BLE) e ofrece un retrato dos aspectos máis destacados que conforman a valoración dos grupos que operan no mercado español, segundo os datos oficiais (SEAD e OAUTEL[2]) e máis de catro millóns de medicións de velocidade efectuadas polos panelistas da AI, diferenciando entre redes e tipos de acceso. Neste sentido, a calidade achega un elemento de estabilidade (require investimentos continuos para que os progresos se consoliden) fronte á volatilidade dos prezos con múltiples cambios no ano.

Conclusións do estudo
A calidade global mostra unha diferenza de máis de 4 puntos entre o mellor e o peor operador valorado. A máxima puntuación conséguea Movistar (8,05), que mellora nun punto o resultado do estudo do pasado ano (7,01). O peor resultado recólleo o Grupo MásMóvil (3,70). Pola súa banda, o Grupo Euskaltel aproxímase aos 7,4; o Grupo Vodafone roza os 7 e o Grupo Orange os 6 puntos.

Estudo sobre Banda Larga Fixa e Móbil

As reclamacións en comunicacións fixas, presentadas ante a OAUTEL (as incidencias e interrupcións ocupan o 23% e a facturación o 26%) debilitan ao Grupo MásMóvil que neste apartado rexistra 52 reclamacións de media (96 de MásMóvil e máis de oito en Pepemobile). A nivel estatal, nin o Grupo Orange (case 30) nin o Grupo Vodafone (18) teñen un comportamento óptimo.

Ás reclamacións sobre os servizos converxentes sinalan a MásMóvil cunha media de 9,53 (MásMóvil 20; Yoigo case 6 e Pepemobile 2,5) e a Vodafone (9,84).

Respecto á reparación de avarías, a nivel estatal, Orange emprega case 92 horas, fronte ás 70 de Vodafone e ás 46 de Movistar. Nesta liña, dos operadores do Grupo Euskaltel, que operan en determinados territorios, R, en Galicia, emprega 123 horas na solución de fallos; o seu índice de avarías (4,17%) é 5,6 veces maior que o de Vodafone, un operador estatal.

Por outra banda, en canto ás avarías reparadas no prazo establecido polos operadores a nivel estatal, Movistar rexistra o maior índice de incidencias arranxadas (96%), situándose tres puntos por riba do dato de Vodafone e sete do de Orange (MásMóvil non facilita datos). Os operadores do Grupo Euskaltel oscilan entre o 97% do operador vasco e o 88% de R.

O caudal de descarga en BLF mostra algúns datos preocupantes nas liñas de alta capacidade no grupo Euskaltel, xa que o operador vasco e o galego conseguen un escaso 94% e 90% respectivamente, fronte ao 95% ou máis dos demais. Pola contra, no caudal de subida da BLF, a maior parte de operadores están entre o 95% ou máis de caudal, excepto Telecable que non supera o 78%. A estas velocidades dos operadores de Euskaltel debe engadirse a enorme asimetría das súas velocidades desde 350/35 a 50/5 Mbps.

En ADSL a descarga oscila entre o 80% de Orange e Movistar e o 77% de Vodafone. Na subida, o caudal vai desde o 84% de Movistar ao 67% de Orange.

Pola súa banda, a frecuencia de reclamacións en BLM oscila entre o 0,51% de Vodafone e o 3,16% de Orange. Entre os operadores do Grupo Euskaltel, R rexistra o 1,85% e Euskaltel o 0,82%. En relación ao tempo que tardan en responder ás reclamacións, este tradúcese en 23 días con R e 16 con Euskaltel. A nivel estatal, Movistar e Orange quedan atrás ao anotar 11 días, fronte aos 4,5 días de Vodafone. Na outra cara da moeda, nas reclamacións sobre facturación de prepago, Vodafone alcanza o 2,5%, fronte ao 0,06% de Movistar.

O punto crítico de acceso a internet sitúase no caudal de descarga da BLM: a máis velocidade ofertada, menos caudal. A modo de exemplo, Movistar consegue un 75% de descarga nas ofertas de 21 Mbps e Orange o 44% nas de 42 Mbps. No tocante ao caudal de subida da BLM ocorre algo parecido: Yoigo rexistra un caudal do 54% na súa velocidade de 37,5 Mbps, e Orange e Movistar o 39% de 50 Mbps.

[1] UCGAL difunde os resultados do estudo elaborado pola Asociación de Internautas (AI), no marco do convenio de colaboración entre ámbalas asociacións. Estudo completo: http://ow.ly/HIx350xn241

[2] Secretaría de Estado para o Avance Dixital e Oficina de Atención ao Usuario de Telecomunicacións.

Deixa unha resposta