Vodafone e R ocupan os últimos postos en calidade móbil

27/07/2018
  • Movistar obtén a mellor valoración global con 8,63 puntos
  • O tempo de resolución de reclamacións de R en fixo chega ós 19 días é en móbil, ós 22

A Unión de Consumidores de Galicia avaliou a calidade dos operadores de telecomunicacións segundo os datos depositados polos mesmos na SETSI e as estatísticas de reclamacións da Oficina de Atención dos Usuarios das Telecomunicacións (OAUTEL) durante o 2017. (Nota de prensa – Vodafone y R ocupan los últimos puestos en calidad móvil- (Castelán))

Puntuación global[1]

Atendendo ós niveis de calidade do servizo fixo, móbil e Internet, o Grupo Movistar obtén a mellor valoración do servizo con 8,63 puntos sobre 10. Séguelle Euskaltel con 8,58 puntos, situándose a continuación Telecable[2] con 7,21. Moi preto atopamos ó operador galego R (7,13). Pechan a clasificación dous operadores nacionais: Grupo Vodafone (6,94) e Grupo Orange (6,69).

Nota global

Operadores nacionais

Grupo Movistar:

Fortalezas. Fiabilidade na rede. O operador presenta un baixo índice de avarías tanto en Internet (2,29%), servizo no que ten o mellor rexistro; como en telefonía (1,25%). Esta fiabilidade está reforzada pola calidade do servizo técnico. En ambos servizos rexistra poucas horas para reparar e unha alta porcentaxe de reparacións no tempo comprometido.

O seu caudal de descarga e subida está próximo ao 80% en ADSL. En móbiles é do 69% (descarga) e do 60% (subida) con diferenzas de ata 23 puntos porcentuais na baixada en relación cos seus competidores e 9, na subida. En FTHH, as porcentaxes son do 95% (descarga) e do 90% (subida).

Presenta o menor índice de reclamacións en servizos móbiles de prepagamento e en servizos converxentes. A OAUTEL reflicte un volume en telefonía fixa e converxentes ata tres veces menor que o doutros operadores. No tocante ó seu servizo de atención ó cliente é o que menos reclamacións recibe. 

Debilidades. Os tempos de resolución de reclamacións en fixo e móbil, ao redor dos 15 días (aliñados con outros); e as reclamacións de telefonía móbil ante a OAUTEL (2,80).

Grupo Vodafone: Integra os datos correspondentes a Ono e Vodafone.

Fortalezas. En xeral, o grupo presenta poucos índices aceptables: os tempos de resolución de reclamacións en fixo (7 días) e móbil (5), quizais como contrapeso ó seu alto volume. Tamén presenta unha boa resposta nos caudais de descarga e subida en banda larga fixa. Discreto volume en descarga en ADSL (73%) e mellor na subida (80%). En cable supera o 95%.

Debilidades. No resto de parámetros os datos pivotan entre discretos e pobres. Alto nivel de avarías en telefonía fixa (3,21%) e preto do 3% en Internet. A resposta técnica tampouco destaca. O tempo de reparación supera as 60 horas en telefonía e aproxímase ás 68 en Internet e só repara, en ambos servizos, un 90% e un 80% no tempo comprometido.

Trátase do operador que máis reclamacións declara en fixo, facturación de móbil e nos servizos de prepagamento, entre o 1% e o 4%. En fixo rexistra un 11%, preto do 7% en reclamacións sobre servizos converxentes; é o segundo operador con máis reclamacións en móbil (2,29%) e en atención ó cliente.

Grupo Orange: Formado por Orange e Jazztel.

Fortalezas. Predominan os datos discretos. Baixo nivel de reclamacións ante a OAUTEL en móbil (1,64%. A velocidade de descarga en tecnoloxía ADSL é do 81% e en FTHH do 99%, nas subidas rexistra caudais menores, 72% e 97%, respectivamente.

Debilidades. Os seus índices de avarías en fixo e Internet próximos ó 3,5%, son dos maiores. Igual que o tempo das reparacións, máis de 90 horas. A porcentaxe de avarías reparadas supera lixeiramente o 85%; tanto en telefonía como Internet.

Discreto tamén é o índice de reclamacións en fixo (2,55%) e en móbil (1,70%), e os 19 días que tardan en resolvelas no primeiro dos casos. As reclamacións ante a OAUTEL sobre os servizos converxentes marcan un 3,60% e sobre o servizo fixo, un 17%.

Operadores autonómicos[3]

R:

Fortalezas. Bo índice de avarías no servizo fixo e nivel aceptable de reparacións, 92% en 48 horas. Obtén o menor índice de reclamacións sobre facturas de móbil (0,30). O caudal de descarga con tecnoloxía HFC é do 94% e de subida, do 97%.

Debilidades. Presenta o peor rexistro de avarías de Internet.  A reparación de avarías elévase a 64 e 74 horas segundo se trate do servizo fixo ou Internet. No apartado de reclamacións sobre telefonía fixa obtén un dos peores datos (3,34) así como tamén obtén un pobre resultado no tempo de resolución de reclamacións en fixo (19 días) e móbil (22).

Euskaltel:

Fortalezas. Presenta un baixo índice de avarías en fixo e Internet. Datos que están acompañados por un servizo técnico que liquida as avarías en 29 horas (fixo) e 48 horas (Internet), conseguindo un índice de reparación do 98% e do 95%, respectivamente.

Con tecnoloxía cable módem, logra unha velocidade de descarga do 91% e unha velocidade de subida do 97%. Presenta un baixo índice de reclamacións no servizo fixo (1,86%) e móbil (0,82%).  

Debilidades. Atopamos unha porcentaxe de reclamacións en prepagamento que se aproxima ó 0,2% e un tempo de resolución de reclamacións próximo aos 12 días tanto en fixo como en móbil.

Telecable:

Fortalezas. É o segundo mellor índice de avarías en Internet (2,53%). O caudal de descarga en FTHH alcanza o 97%. Non hai máis fortalezas.

Debilidades. O caudal de subida en FTHH é do 65%, un nivel asimétrico e pobre. Ocupa a cuarta posición en porcentaxe de avarías en fixo (1,81%). Tarda en reparar avarías entre 82 e 101 horas segundo sexan de telefonía ou Internet. As reclamacións en telefonía fixa son elevadas (2,82%) cun tempo de resolución superior aos 12 días.

Puntuación Calidade Móbil

Atendendo exclusivamente aos datos sobre o servizo móbil para poder avaliar ao Grupo MásMóvil, a primeira posición tamén a ocupa o operador Movistar (7,65) ao que segue MásMóvil con 7,64. Non alcanza o 5, R, e o resto (Grupo Vodafone, Grupo Orange e Euskaltel) móvense ao redor do 5,6. 

Calidade Móbil

Grupo MásMóvil: composto por Yoigo, Pepephone, MÁSMÓVIL, e Llamaya. Malia contar con máis de 500.000 liñas de banda larga fixa minorista, cen mil menos que Euskaltel, só facilitan os datos correspondentes ás dúas primeiras marcas de móbil.

Fortalezas. Baixo índice de reclamacións de móbil (0,89%) e de facturación (0,25%), datos que confirma OAUTEL (1,09%), onde tamén rexistra o segundo mellor dato de atención ao cliente (0,1%).

Debilidades. Presenta os máis altos niveis de reclamacións en prepagamento e o tempo de resolución de reclamacións tamén é alto.

Les estudo completo en galego

Ler estudo completo en castelán


[1]  O resultado é froito de analizar os datos de calidade e reclamacións en telefonía fixa, banda larga fixa e telefonía móbil: tempo de conexión, avarías, tempo de resolución das mesmas, caudal de carga e descarga, reclamacións en fixo e móbil, etc.).

[2]  Neste caso non hai datos sobre servizo móbil

[3] Ningún dos operadores que actúan no ámbito autonómico están sometidos á OAUTEL, polo que non é posible coñecer os niveis de reclamacións dos seus usuarios e comparalos cos datos que os mesmos operadores ofrecen ao citado organismo.

Deixa unha resposta