Preguntas e respostas

Nesta sección a incluiremos as consultas formuladas polos socios e socias da UCGAL que formulen por calquera canle, así como as respostas a aquelas cuestións que poidan suscitar maior interese, tanto pola súa frecuencia como pola súa especialidade.

Lembra que para poder realizar consultas debes asociarte