Reparacións

A raíz da rotura dunha persiana púxenme en contacto cunha empresa de reparacións a domicilio. Tratábase dunha pequena avaría de xeito que o traballo apenas chegou a unha hora polo cal me cobran 164 euros. Pareceume esaxerado e pedín unha folla de reclamación. Logo fun a consumo de me dixeron que non se podía facer nada posto que o que eu pensaba que era unha factura ou xustificante de pago era realmente un orzamento pero que me deron logo do traballo e logo de pagar e non antes de todo elo.

Efectivamente, este tipo de práctica é por desgraza máis habitual do que parece. En outras ocasións o documento de pago está composto por dúas partes figurando nunha delas que se trata dun orzamento e noutra que se trata da factura e moitas das veces nin sequera de manuscriben os conceptos senón que se risca cun X as distintas opcións pre impresas tanto no orzamento como na factura. Unha práctica que demostra que en momento alguno os prezos respostan á realidade do problema do consumidor senón a distintas traballos tipo polos que se cobra un prezo desorbitado con independencia de que o tempo e os materiais empregados sexan mínimos. Polo tanto sempre debemos esixir un orzamento escrito antes de que comezen os traballos e asinalo se estamos conforme con el.

Levei un equipo electrónico a arranxar estando en garantía pero xa hai máis de tres meses desde que o entreguei e todavía non está reparado. É normal isto?

Non desde logo. Tanto a Lei de Garantías como o Regulamento sobre reparacións de aparellos domésticos sinalan que a reparación deberá facerse nun prazo razoable e sen maiores inconvintes para o consumidor. Ademáis se o motivo da tardanza fose a falta dalgunha peza saibamos que a subministración das mesmas deberá facerse no prazo de quince días se se trata dun aparello de fabricación nacional e dun mes se é de importación.

Ten un taller obriga de me entregar as pezas que substituíu no meu coche? E se está en garantía?

Si. Os talleres de reparación de vehículos están obrigados a por a disposición dos usuarios as pezas que foran substituídas con motivo dunha reparación. No caso de que o vehículo estea en garantía non teñen porque entregarnolas xa que nós non somos quen vai pagar a factura de reparación (senón o fabricante) pero sí amosarnos as pezas antigas.

Ten algún problema que faga algún tipo de marca ou sinal en pezas de desgaste para saber que efectivamente mas trocan cando vou facer unha revisión?

En absoluto, é máis aconsellamos facer esta proba de cando en vez (filtros de aceite, p.ex) e logo do cambio comprobar que a peza instalada no noso coche non ten a marca que nós lle fixemos á antiga

Canto tempo dura a garantía dunha reparación nun coche?

En principio todos os talleres están obrigados a dar unha garantía de tres meses ou dous mil quilómetros (agás en motos e camións que será de quince días). Os servizos oficiais adoitan (pese a ser un pouco máis caros polo xeral) a dar garantías moito maiores (normalmente dun ano). Se o vehículo estivera todavía en garantía deberemos lembrar que o tempo de garantía será o máis favorable para o usuario; así se o coche xa tiña ano e medio e o taller da garantías de reparación dun ano, disporemos deste prazo de garantía desde a reparación por máis que a garantía da venda xa rematara hai seis meses.