A PSPD denuncia a VODAFONE por SPAM ante Protección de Datos

23/10/2018

A Plataforma pola Seguridade e a Privacidade Dixital (PSPD), integrada pola AI, ADECES e UCGAL ,denunciou a VODAFONE-ONO ante a Axencia de Protección de Datos (AGPD) por práctica de SPAM a través de SMS; e solicita da AGPD que obrigue á operadora ao cesamento destas comunicacións electrónicas e impóñalle a correspondente sanción por falta grave.

A Plataforma considera que ao pouco tempo de poñerse en marcha o novo Regulamento Europeo de Protección de Datos non deben as autoridades de control flexibilizar as esixencias deste ou outras normas conexas como a Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico (LSSI).

Logo_01

O logo da PSPD foi deseñado por Jorge Albert

Na súa denuncia a PSPD fai fincapé en que o envío masivo e reiterado de comunicacións electrónicas vía SMS por parte de Vodafone-ONO vulnera o artigo 21.1 da LSSI o cal esixe para o envío de “comunicacións promocionais ou publicitarias por correo electrónico ou outro medio de comunicación electrónica equivalente [como un SMS] deben ser solicitadas ou expresamente autorizadas polos destinatarios das mesmas”.

En consecuencia, segundo o apartado 1, nin o silencio nin o rexeitamento das comunicacións a través da ligazón NON+ Publi (ou outros similares) lexitiman o envío destas comunicacións a falta de petición ou autorización expresa. Cousa distinta é que a ausencia dunha ligazón semellante poida supoñer á súa vez unha infracción grave.

Por outra banda, a LSSI exceptúa da prohibición os casos nos que exista unha relación contractual previa, sempre que o prestador obtivese de forma lícita os datos de contacto do destinatario e empregáseos para o envío de comunicacións comerciais referentes a produtos ou servizos da súa propia empresa que sexan similares aos que inicialmente foron obxecto de contratación co cliente”. (Art.21.2, LSSI).

En definitiva, tampouco se permiten os envíos electrónicos se non existe relación contractual previa e, aínda así, só referidas a produtos similares aos contratados.

A última das comunicacións electrónicas efectuadas por VODAFONE-ONO é de mediados de outubro e veñen realizándose, polo menos, desde mediados de agosto.
Desde a PSPD considérase que estes envíos constitúen unha infracción grave a teor do disposto no artigo 38.3. c) da LSSI que cualifica como tal “O envío masivo de comunicacións comerciais por correo electrónico ou outro medio de comunicación electrónica equivalente, ou o seu envío insistente ou sistemático (reiteración que tamén se produciu) a un mesmo destinatario do servizo cando nos devanditos envíos non se cumpran os requisitos establecidos no artigo 21”.

Finalmente, a PSPD espera que a Axencia non incorra nunha interpretación lasa e pouco esixente en relación coas comunicacións comerciais electrónicas, como no seu día fixo admitindo que algúns operadores esixisen o DNI aos cidadáns que chamaban para unha simple petición de información telefónica, é dicir, antes da fase de contratación e de calquera necesidade de consulta de ficheiros de morosidade.

Deixa unha resposta