Enquisas

Nesta sección publicamos as enquisas que conforman os distintos estudios que a UCGAL está a desenvolver puntualmente.

Se desexa participar nas mesmas a UCGAL agracede de antemán a súa colaboración xa que coñecer a súa opinión é importante para determinar causas, obxectivos, suxestións e queixas que os galegos e galegas temos en distintos temas que se engloban no eido do consumo

.

Solicitou baixada de potencia ou cambio de tarifa para aforrar na factura da luz?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...
.

Confía vostede na industria alimentaria do noso país?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...
.

Tivo algún problema coa contratación dun voo por Internet?

Loading ... Loading ...
.

Informáronlle do cambio do contador da luz antes de facelo?

Loading ... Loading ...
.

Está vostede a favor da Dación en Pago nas hipotecas?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...
.

¿Está vostede a favor da liberalización total das tempadas de rebaixas?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...