Actuacións

Nesta sección iremos comentando polo miúdo as distintas actuacións e iniciativas que se levarán a cabo no marco do presente convenio.

 

Esta publicación deseñada con técnicas de lectura fácil que será distribuída en centros escolares e sanitarios, estará tamén dispoñible en breve para os asociados de UCGAL.