Redes de alerta

Actualmente existen dúas redes de alerta de información sobre a seguridade dos produtos non alimenticios: SIRI a nivel estatal e RAPEX a nivel comunitario.

A través destas redes, coordinadas entre sí, infórmanse os produtos perigosos e se intercambia información de xeito bi-direccional. Así un produto perigoso detectado no territorio dun Estado da Unión ou incluso dentro dunha demarcación territorial do mesmo pode ser rapidamente informado ás autoridades dos demais Estados membros ao obxecto de intervir na súa localización e incluso retirada.

Se desexa coñecer que produtos perigosos se teñen comunicado a ambas as dúas redes prema nas seguintes ligazóns:

siri      SIRI. Rede de Alerta Nacional. Ir á páxina

rapex      RAPEX. Rede de Alerta Comunitaria. Ir á páxina

 

Rede Alerta Medicamentos e Produtos Sanitarios. Ir á páxina