Ola! Empregamos cookies propias e de terceiros para analizar o uso desta web e mellorar a túa experiencia de navegación. Ao continuar navegando entendemos que aceptas a nosa política de cookies.

   Saber máis - Aceptar.
Miguel López, modera a mesa redonda sobre as VUTs

UCGAL organiza o II Foro de Turismo Transfronteirizo en colaboración con DECO e a Axencia de Turismo de Galicia.

Analizamos a problemática das Vivendas de Uso Turístico en Galicia e Portugal e valoramos a figura da arbitraxe como mecanismo de resolución de conflitos no sector turístico.

O pasado 15 de xuño celebrouse nas Adegas Algueira, no concello lucense de Sober, o corazón daRibeira Sacra, o II FORO DETURISMO TRANSFRONTEIRIZO. Un espazo de debate no que máis de 60 expertos e profesionais, de Galicia e Portugal, analizaron en dous bloques definidos o impacto das Vivendas de Uso Turístico e a atención ao cliente e a arbitraxe na resolución de litixios no sector turístico.

Por algún motivo no se a completado la carga de la galeria, pincha el botón recargar para intentarlo de nuevo.

Recargar

 

O Alcade de Sober, Luis Fernández Guitián foi o encargado de inaugurar a xornada, cuxa dirección correu da man da xornalista Carmen Chao. O delegado territorial da Xunta en Lugo, Javier Arias Fouz, foi o encargado de clausurar esta exitosa xornada.

A primeira das mesas redondas que abordou a “Atención ao cliente e a arbitraxe na resolución de litixios no sector do turismo” foi moderada por Gloria Arieira Felgueiras, presidenta da Delegación Rexional do Minho en DECO. Interviron,  Fernando Viana, director executivo do Tribunal Arbitral de Consumo (CIAB); José Francisco Real Castro, presidente da Asociación de Hostalería de Galicia; José Luis Fernández Vázquez, presidente da Asociación de Turismo Activo de Galicia; Alfonso Martínez Cacheda, membro Agrupación industrial Turismo de Galicia e Representante Sector Hostaleiro no Consello de Turismo de Galicia; Iván Meléndez Medela, Xefe da Inspección Turística da Xunta de Galicia e Rocío Arnoso Moure, presidenta da Unión de Consumidores de Galicia.

 

Mesa Atención ao Cliente e Arbitraxe

 

Os participantes concluiron que a arbitraxe confórmase como un bo sistema, pero é mellorable. Permite a solución de conflitos entre empresas e persoas usuarias e de feito son xa 1.622 empresas turísticas as que de forma voluntaria atópanse adheridas a este sistema. Consideran que na actualidade pode comprobarse unha escaseza de medios e unha falta de recoñecemento do valor do sistema de arbitraxe. Entre outas cuestións, os expertos abordaron a gratuidade do sistema, a conformación dos colexios arbitrais ou a necesidade de que o sistema permita as audiencias a distancia. Ademais os participantes tiveron ocasión de valorar a necesidade de mellorar a asistencia ao empresario turístico fronte ao fenómenodas redes sociais.

 

Por algún motivo no se a completado la carga de la galeria, pincha el botón recargar para intentarlo de nuevo.

Recargar

 

O secretario xeral da UCGAL, Miguel López Crespo, foi o encargado de moderar a segunda das mesas nas que se analizou o impacto das vivendas de uso turístico en Galicia e Portugal, quen puxo sobre a mesa a negativa da FEGAMP a participar neste encontro malia tratarse dunha problemática que afecta cada vez a máis concellos de Galicia.

Participaron nesta segunda mesa, Luis Fernández Guitián, alcalde de Sober; Ana Lestido Reboiras, Directora de Competitividade Axencia Turismo Galicia; Mercedes Rosón Ferreiro, Concelleira de Urbanismo en funcións Concello de Santiago; Cesáreo González Pardal, Presidente do Clúster de Turismo de Galicia; Víctor Castro, Portavoz Plataforma Regulación de VUT (Prevituga) e Dulce Patricia da Mota, Xurista Delegación Rexional Minho en DECO.

As principais conclusións ás que chegaron os participantes na mesa foron as seguintes:

 • O crecemento vertixinoso das VUT en Galicia alterou o ecosistema de pequenas e de grandes cidades galegas. En tan só 5 anos, desde a creación do rexistro autonómico das VUT, o seu número multiplicouse por catro, pasando de 5.000 en 2017 a case 19.000 a mediados do 2023. Ademais,desde hai varias tempadas é a modalidade de aloxamento turístico que máis prazas oferta en Galicia. Sumando máis de 91.000 (o 37 % do total).
 • É indispensable establecer unha definición precisa, unívoca e consensuada do concepto de VUT .
 • O éxito do fenómeno ten que ver en especial coa actividade de intermediación desenvolvida polas mal chamadas plataformas de economía colaborativa, que permitiron acceder a unha enorme ofertaaloxativa a golpe de click.
 • Non existe un único perfil de usuario de Vivendas de Uso Turístico, un mesmo visitante pode ser usuario dun hotel, dun cámping ou dunha Vivenda de Uso Turísitico. A pandemia cambiou as preferencias, cambiou operfil do vendedor e do turista, pero o principal elemento na decisión dousuario turístico segue a ser o prezo.
 • As necesidades dos usuarios turísticos cambiaron nos últimos anos e requiren de novas ofertas que as fórmulas de aloxamento tradicional por si mesmas non poden cubrir. Respondendo a unha demanda natural, as persoas propietarias son libres de poder obter unha rendibilidade do seu patrimonio nos termos que a lexislación permita en cada momento e especialmente respecto das VUT ubicadas en localizacións desprovistas desuficiente oferta aloxativa.
 • En concellos máis pequenos, carentes de ferramentas de control normativo, as VUT contribúen a destruir a oferta de alugueiro tradicional e prexudican o asentamento de poboación no medio rural.
 • O uso residencial tense que protexer, ante a demanda e necesidades da poboación local e, en especial, aquelas áreas consideradas como zonas saturadas. Ás VUT atribúeselles baleirar a bolsa do alugueiro residencial e tamén estudiantil nalgúns casos e incrementar o prezo da vivenda alí onde se sitúan, provocando ademais o desprazamento dos seus residentes.
 • A realidade das VUT en moitas cidades está a supor unha seria ameaza ao modelo de cidade que historicamente as definiu e as fixo turisticamente atractivas, supoñendo un problema para a comunidade na que se instalan.
 • O réxime de dereitos e obrigas das pesoas usuarias e propietarias resulta insuficiente e plantea inseguridade xurídica.
 • Os expertos inciden na necesidade de definir un marco normativo estatal que achegue coherencia e corrixa a competencia desleal e inseguridade xurídica. En España en materia de turismo, non existe unha norma estatal que regule a promoción e a ordenación desta actividade. Diversas propostas autonómicas regúlana e como consecuencia produciuse unha multiplicidade de definicións legais sobre este concepto e unha disparidade, en ocasións contraditoria, sobre os requisitos que deben cumprir.
 • A regulación autonómica en Galicia (Decreto 12/2017, do 26 de xaneiro daXunta de Galicia), precisa adaptarse á realidade actual deste fenómeno.
 • Os expertos non avogan por lexislar máis, senón mellor. Inciden en que un marco legal estatal uniformice as normas autonómicas para garantir o principio de igualdade e permita establecer criterios de localización, duración da estancia,  criterios de calidade e de esixencia fiscal.
 • Ao respecto das plataformas como Airbnb ou Booking , é fundamental que a Unión Europea asuma a verdadeira natureza da actividade que desenvolven estas empresas, xa que logo, todos os expertos reunidos en Sober, coinciden en que non son meros intermediarios da sociedade da información, senón que están a deselvolver unha actividade económica de natureza turística; unha opinión que, entre outras, susténtase no feito deque ademáis de poñer en contacto a usuarios e propietarios, prestan outro tipo de servizos de natureza turística, ademáis de ser encargados de percibir os importes que o usuario paga polos alugueiros.
 • Para acadar aquel marco legal é imprescindible a corresponsabilidade: un marco de actución conxunto entre administración central, autonómicas, municipais (FEGAMP e FEMP), empresarios de turismo, propietarios, veciños e por suposto asociacións de persoas usuarias. Regulación consensuada e madura para evitar a experiencia portuguesa: O goberno luso prohibiu a concesión de novas licenzas de alojamentos locais co obxectivo de frear a carestía da vivenda. En Lisboa e Porto o prezo davivenda aumentou un 20%.
 • É necesario analizar o réxime tributario das VUT. O Estado debe promover un cambio normativo e as administracións competentes mellorar os servizos de inspección. Coa normativa actual as VUT supoñen unha competencia desleal para o resto de modelos de aloxamento ao non verse obrigadas a acatar as mesmas normas que outros negocios. 11 propietarios repártense 2.500 das 19.000 vivendas turísticas en Galicia e aínda que as realidades dos propietarios son diversas, os expertos coinciden en que superados certos límites temporais e de habitualidade, o seu réxime fiscal debería adscribirse ao ambito profesional e empresarial dunha actividade económica e non ao propio do rendemento do patrimonio inmobiliario dun particular.

 

Por algún motivo no se a completado la carga de la galeria, pincha el botón recargar para intentarlo de nuevo.

Recargar