Ola! Empregamos cookies propias e de terceiros para analizar o uso desta web e mellorar a túa experiencia de navegación. Ao continuar navegando entendemos que aceptas a nosa política de cookies.

   Saber máis - Aceptar.
Estudo Calidade dos Operadores de Telecomunicacións

Estudo Calidade dos Operadores de Telecomunicacións

UCGAL analiza a calidade dos grupos de telecomunicacións a través de datos oficiais.
Os grupos ORANGE e EUSKALTEL únicos que suspenden en calidade móbil e non acadan os 7 puntos na calidade do servizo fixo.
Na calidade global MOVISTAR logra diferenzas de ate o 25% polo seu liderazgo tanto en fixo como en móbil.
R presenta o maior índice de avarías na Internet. ORANGE e MASMOVIL rondan as 100 horas en reparalas.
VODAFONE e MASMOVIL: maior volume de reclamacións en servizos converxentes e servizo fijo.
A asimetría en velocidades é intensa en TELECABLE e persiste en EUSKALTEL de forma moderada.


A Unión de Consumidores de Galicia ven de avaliar neste informe a calidade dos operadores de telecomunicacións segundo os datos publicados pola Secretaría de Estado de Telecomunicacións e Infraestruturas Dixitais (SETID) e as estatísticas de reclamacións rexistradas na Oficina de Atención ao Usuario de Telecomunicacións (OAUTEL).

Os datos sobre calidade son relevantes na elección de operador porque achegan estabilidade fronte a outros parámetros máis volátiles (como os prezos), ao requirir investimentos continúas para que os progresos consolídense.

Puntuacións

Calidade Global é froito da análise dos datos de calidade e reclamacións en telefonía fixa, telefonía móbil e Internet: tempo de subministración, avarías, tempo de resolución das mesmas, caudal de carga e descarga, reclamacións en fixo e móbil, etc.

MOVISTAR, con case 7 puntos é o líder da clasificación. É relevante que o operador que soporta a prestación do servizo universal segue a ser o mellor en termos de calidade, con diferenzas de ata o 25% sobre o peor da táboa, grupo EUSKALTEL, que obtén 5,46 puntos, que, do mesmo xeito que o grupo ORANGE (penúltimo da clasificación con 5,58 puntos) queda por baixo dos 6 puntos. VODAFONE e MÁSMOVIL roldan os 6,50 puntos.

No Servizo Móbil suspenden o grupo EUSKALTEL con 4,38 puntos e o grupo ORANGE con 4,45. En ambos os casos castigados polos malos datos de reclamacións. Só MOVISTAR aproxímase ao 6,4; mentres que MÁSMOVIL e VODAFONE móvense ao redor de 5,75, perdendo este último case un punto respecto á anterior edición.

No Servizo Fixo ningún operador logra 8 puntos: MOVISTAR, VODAFONE e o grupo MÁSMOVIL móvense aproximadamente entre 7,50 e o 7,25 aproximadamente. Grupo EUSKALTEL e Grupo ORANGE por baixo dos 7 puntos. 

 

Avarías

Segundo a SETID, en telefonía fixa é o grupo ORANGE (2,42%) o que presenta unha maior porcentaxe de avarías. No polo oposto, EUSKALTEL e R, ambos por baixo do 1%. O resto entre 1,36% e o 2%. Na internet, R supera o 3,20%. Alén, VODAFONE (1%). O resto oscila entre o 1,5% e o 2,5%.

Pola súa influencia no grao de satisfacción o tempo empregado na reparación de avarías é transcendente. En relación coa telefonía fixa ORANGE, MÁSMOVIL e R tardan en reparar ao redor de 100 horas (algo máis de 4 días). VODAFONE e MOVISTAR fano aproximadamente na metade ou menos. Na internet as cousas non son moi diferentes, MÁSMOVIL supera as 100 horas e ORANGE aproxímase a elas. O resto case 3 días ou algo máis, excepto VODAFONE e MOVISTAR que están por baixo das 60 horas.

Pola súa banda, respecto á porcentaxe de avarías reparadas no tempo obxectivo en telefonía fixa (48 horas), MOVISTAR supera o 99%. ORANGE, EUSKALTEL e R só o 85%. Na internet, MOVISTAR e VODAFONE rozan o 96%, mentres que resto de operadores móvense entre o 86% e o 92%.

Reclamacións

Neste capítulo hai que sinalar que as reclamacións #ante a OAUTEL son importantes porque poñen en evidencia o grao de insatisfacción dos usuarios, ata o extremo de persistir na súa reclamación unha vez tramitada #ante cada un dos operadores.

Segundo a OAUTEL, o volume de reclamacións de servizos converxentes, oscilan entre o 1,26 de MOVISTAR e 11,26 de VODAFONE. É preciso considerar que o 84% das liñas fixas (o 85% se só considéranse as que teñen banda ancha) e o 87% das móbiles soportan servizos converxentes.

En relación coas queixas sobre a atención ao cliente, os rexistros do organismo sinalan que MOVISTAR presenta o menor volume, 0,33 e TELECABLE, no outro extremo alcanza 1,30.

En canto ás reclamacións do servizo móbil, a OAUTEL, sitúa a VODAFONE co peor índice (4,23) e a MOVISTAR co mellor (1,19).

Seguindo cos datos da OAUTEL, agora en referencia ás reclamacións do servizo fixo, estas presentan un volume que vai desde o 4,75 de EUSKALTEL ata o 24,84 do Grupo MÁSMOVIL, (aínda que este operador dentro do Grupo alcanza o 43,06).

Segundo a SETID, a frecuencia das reclamacións sobre o servizo móbil oscila entre o 0,45% de VODAFONE a preto do 4% de MOVISTAR.

As relativas á facturación nas contas prepago fluctúan entre o 0,09% de MOVISTAR e o 2,02% de VODAFONE. Nas referidas a contrato invístense os papeis do 0,037% ata o 2,61%.

Os tempos de resolución de reclamacións van desde os 23 días de R ou os 17 días de MASMOVIL ou os 1,78 días de VODAFONE.

No relativo á frecuencia das reclamacións sobre o servizo fixo, a SETID mostra unha pinza desde o 0,71% de MÁSMOVIL ata ao redor do 3,60% de R e MOVISTAR. En canto a os tempos de resolución móvense entre os 4 días de VODAFONE ata os case 23 de R.

Por último, as reclamacións sobre facturas no servizo fixo presentan rexistros desde o 0,13% de MASMOVIL ate o 1,31% de MOVISTAR.

Banda larga

É necesario sinalar que fronte á simetría de ofertas en Mbps das velocidades de subida e baixada que presentan os operadores de ámbito estatal (1024/1024; 600/600; 300/300; 100/100; 50/50); os que operan só nalgún territorio (EUSKALTEL, R e TELECABLE) presentan asimetrías moi intensas (500/50; 300/30; 200/20; 100/10 e 50/5), excepto os 100/100 Mbps de TELECABLE.

Dito isto, o caudal medio de descarga nas ofertas de fibra e cable, van desde o 101% de VODAFONE ate o 90% de R. Pol súa parte, o caudal medio de subida nas mesmas ofertas, fluctúa entre o 101% de VODAFONE ate o 71% de TELECABLE.

Respecto ás ofertas de ADSL (20/1 Mbps) só dous operadores ofrecen datos. O caudal de subida vai do 78% de MOVISTAR ao 63% de ORANGE; no tanto que no de baixada van do 72% ao 81%.

Podes consultar a Nota de Prensa e o Informe Completo