Ola! Empregamos cookies propias e de terceiros para analizar o uso desta web e mellorar a túa experiencia de navegación. Ao continuar navegando entendemos que aceptas a nosa política de cookies.

   Saber máis - Aceptar.
Calidade Operadores Telecomunicacións 2020

Conclusións do Estudo Calidade Operadores Telecomunicacións 2020

UCGAL examina a calidade dos grupos de telecomunicacións a través dos datos oficiais

  • MÁSMÓVIL, suspende en calidade global e no servizo fixo
  • No servizo móbil, ORANGE non acada o aprobado
  • A nivel nacional MOVISTAR liderar de novo a calidade con diferenzas de ate o 83%
  • Os operadores territoriais presentan diferenzas significativas en reclamacións e Internet

A Unión de Consumidores de Galicia (UCGAL) avalía a calidade dos operadores de telecomunicacións segundo os datos da Secretaria de Estado de Telecomunicacións e Infraestruturas Dixitais (SETID) e os de reclamacións da Oficina de Atención aos Usuarios das Telecomunicacións (OAUTEL).


CONCLUSIÓNS DO ESTUDO

1.- Todos os parámetros examinados dan información sobre a actuación dos operadores no mercado.

2.- A calidade aporta estabilidade ás valoracións: require investimentos continuos para consolidar progresos.


PUNTUACIÓNS

A Calidade Global confórmase coa análise dos datos de telefonía móbil, fixa e banda larga.

3.- MOVISTAR con 7,75 acada a maior puntuación entre os operadores presentes en todo o territorio, máis de 3,5 puntos por riba do peor, a diferenza porcentual é do 83%.

4.- MOVISTAR está un 28% por riba da media do resto de operadores de carácter nacional (6,04).

5.- É significativo que o operador que soporta o servizo universal siga a ser o mellor en termos de calidade despois de dezaoito edicións deste estudo.

6.- O único suspenso rexístrao o grupo MÁSMÓVIL, que obtén unha puntuación de 4,24. VODAFONE con 7,61 ocupa a segunda praza. A bastante distancia, con menos de 6,30 puntos atópase ORANGE.

7.- En Calidade do servizo Fixo, suspende MÁSMOVIL (2,97) e ORANGE en Calidade do servizo móbil non chega ao aprobado (4,95).

 

 

OPERADORES PRESENTES EN TODO o ESTADO vs OPERADORES PRESENTES SOLO NALGÚN TERRITORIO

Diferenciamos grupos que operan en todo o territorio do estado: MOVISTAR, VODAFONE (VODAFONE e ONO), ORANGE (ORANGE e JAZZTEL); MÁSMÓVIL (inclúe ademais a YOIGO e PEPEPHONE). E o Grupo EUSKALTEL que xunto a R e TELECABLE operan en parte do territorio: Euskadi, Galicia e Asturias respectivamente.

O servizo sobre a rede móbil

8.- A media do caudal de descarga de MOVISTAR aproxímase ao 49%, a de VODAFONE, ORANGE e MÁSMOVIL están por baixo do 40%. A media do caudal de subida vai desde case o 50% de ORANGE ao 59% de VODAFONE.

9.- ORANGE ten preto do 5% de reclamacións móbiles[1] segundo a SETID. No outro extremo VODAFONE (menos do 0,5%), MÁSMOVIL supera o 2% e MOVISTAR queda por baixo desa cota.

10.- A porcentaxe de reclamacións sobre contas prepago é do 0,058% no caso de MOVISTAR. O peor dato corresponde a VODAFONE que se achega ao 2%.

11.- As reclamacións sobre facturas aproxímanse ao 1% no caso de ORANGE. A mellor ratio corresponde a VODAFONE (0,085), o resto de operadores atópanse entre 0,32% e 0,66%.

12.- Nos tempos de resolución VODAFONE aproxímase a 4,5 días e MOVISTAR roza os 17.

13.- Na OAUTEL, VODAFONE é o peor en reclamacións (4,20) e ORANGE presenta o mellor dato (1,27).

14.- En servizos converxentes[2], as reclamacións van desde 1,87 de MOVISTAR a 11,25 de VODAFONE.

15.- En canto ao volume de queixas sobre a atención ao cliente o pero dato é para VODAFONE (0,49) que case triplica o nivel do mellor, Movistar (0,19).

 

O servizo sobre rede fixa

16.- O volume de reclamacións ante a OAUTEL de MÁSMOVIL (64) case multiplica por 7 o de MOVISTAR (9,97), que tamén ten menos na SETID (2,53%); VODAFONE achégase ao dobre (4,57%).

17.- As reclamacións sobre facturas de VODAFONE son o 0,7%, ORANGE aproxímase ao 1%. VODAFONE resolver as súas reclamacións en 6,27 días; MOVISTAR en 16 días.

18.- No tocante ás avarías por liña fixa, ORANGE é o peor operador a nivel nacional (2,48%); VODAFONE, está no outro extremo (1,62%). O menor prazo obxectivo de reparación de avarías, é o de MOVISTAR (46 horas); VODAFONE e ORANGE fixan o seu prazo en 48 horas. Tamén MOVISTAR presenta a maior porcentaxe de avarías reparadas no prazo obxectivo (94,65%), sete puntos máis que ORANGE (87,44%). O tempo máximo rexistrado para a reparación oscila entre as 57,48 horas de MOVISTAR a as 94,84 de ORANGE (case catro días), pasando polas 88,13 de VODAFONE (máis de 3 días e medio).

19.- En Internet as cousas son pouco diferentes. VODAFONE presenta o menor índice de avarías de 1,08%. ORANGE e MOVISTAR están lixeiramente por riba dos 2,50. MOVISTAR roza o 95% de avarías reparadas no prazo obxectivo (48 horas) fronte ao 87% de ORANGE 86% e ao 92% de VODAFONE. Os tempos máximos rexistrados para a reparación oscilan entre menos de 53 horas de MOVISTAR e as case 96 de ORANGE, pasando polas máis de 71 horas de VODAFONE.

20.- En relación cos caudais medios das velocidades de subida e baixada hai que diferenciar entre redes de fibra ou cable, nas que todos os operadores nacionais sitúanse preto ou por riba do 95% ate os 104%-101% respectivamente de ORANGE. No ADSL, o maior caudal medio de subida é o de MOVISTAR (81%) e o menor de ORANGE (69%). Nas descargas o caudal medio de ORANGE es do 81%, seguido de VODAFONE (79%) e MOVISTAR (73%).

 

OPERADORES PRESENTES SO NALGÚN TERRITORIO

No servizo fixo, o caudal medio de subida de TELECABLE rexistra un pobre 81% (18 puntos menos que na descarga). EUSKALTEL acada o 102%. Na baixada, oscilan entre o 90% de R e o 99% de TELECABLE.

Segundo OAUTEL, o volume de reclamacións vai dun 4,41 de R ao 2,43 de EUSKALTEL. Os datos da SETID, afondan nesa imaxe: R[3] (4,56%)  e os outros dous operadores por riba do 2,50%. Nas reclamacións sobre facturas R aproxímase ao 1% e os outros dous operadores están por riba do 0,5%. Os tempos de resolución van desde os 26 días de R aos 16 de TELECABLE.

A avarías en telefonía fixa, segundo a SETID, flutúan entre o 0,83% de R ate o 1,60% de TELECABLE. EUSKALTEL repara máis do 97% en 47 horas, os outros operadores reparan preto do 92% en 48 horas. O tempo máximo de reparación supera as 60 horas (R e TELECABLE). EUSKALTEL redúceo a 32 horas. En Internet, as avarías oscilan entre o 3,86% de R e o 1,70% de EUSKALTEL. Nos prazos obxectivos, TELECABLE repara un 88% e EUSKALTEL un 96%. R rexistra tempos máximos de reparación de 98 horas (máis de catro días) e de 80 horas en TELECABLE (máis de 3 días).

En ausencia doutros datos sobre móbil por seren operadores virtuais, as reclamacións por servizos converxentes2 ante a OAUTEL é o más destacado, sendo 3,54 o volume de TELECABLE.

En conclusión, nos ámbitos territoriais autonómicos, a Calidade Global que acada o Grupo EUSKALTEL (integrado por este operador, R e TELECABLE) é de 7,79 puntos. En Calidade Móbil é de 7,22  e na Calidade do servizo Fixo é de 8,35.

 

Podes Ver o Estudo Completo en castelán ou a nota de prensa en galego ou en castelán

 

[1] Secretaria de Estado de Telecomunicacións e Infraestruturas Dixitais (SETID)
[2] O 78% do número de liñas soporta servizos converxentes en España, segundo a CNMC.
[3] UCGAL, aínda que puntuou o apartado de reclamacíóns de R, vése na obriga de tomar con reserva os seus datos, logo da denuncia que a asociación ven de formular sobre o tratamento que este operador fai das reclamacións remitidas desde a área de cliente.