Ola! Empregamos cookies propias e de terceiros para analizar o uso desta web e mellorar a túa experiencia de navegación. Ao continuar navegando entendemos que aceptas a nosa política de cookies.

   Saber máis - Aceptar.

UCGAL

35 anos ao teu servizo

A Unión de Consumidores de Galicia (UCGAL) é unha asociación privada que xurdíu a finais de 1988 co propósito de recoller e servir de canle das reivindicacións do conxunto das persoas consumidoras e usuarias galegas na loita por unha progresiva mellora na calidade de vida da cidadanía.

Dende a súa creación, a Unión de Consumidores de Galicia ten atendido milleiros de consultas e tramitado centos de reclamacións e/ou denuncias a instancias dos seus asociados/as; ten participado activamente no proceso de elaboración das disposicións normativas que nos afectan como consumidores e/ou usuarios, elaborado numerosas publicacións informativas, impartido centenares de obradoiros e conferencias e denunciado públicamente situacións de inxustiza ou prexudiciais para os nosos intereses como consumidores e usuarios.

Na procura destes obxectivos a Unión de Consumidores de Galicia desenvolve o seu labor en diferentes eidos que afectan ás persoas consumidoras, tales como sanidade, comercio, servizos públicos, educación, medio ambiente, etc.

Para fortalecer este traballo, a Unión UCGAL forma parte de diversos órganos consultivos de Galicia:


Asemade colabora asiduamente con distintos medios de comunicación da nosa Comunidade Autónoma, prensa, radio e televisión.

Composición da Xunta Directiva da Unión de Consumidores de Galicia

Presidenta:

María del Rocío Arnoso Moure

 

Secretario Xeral

Miguel López Crespo

Vogais

Óscar Porral Vicente

Carolina Castro Mariña

Mª Rosa Chapela Pérez

María Devesa Maciñeiras

TRANSPARENCIA

Financiamento

Para procurar o cumprimento destes obxectivos, a UCGAL conta como fórmulas de financiamento os propios recursos xerados pola cotas dos seus asociados e subvencións concedidas por distintas Administracións Públicas, así o Instituto Galego de Consumo, ou a Deputación de Pontevedra.

A día de hoxe estas fórmulas de financiamento non chegan a cubrir os gastos correntes da Organización, polo que desde hai anos, a UCGAL destina parte dos seus esforzos á prestación de servizos de formación e información en materia de consumo que contribúan a garantir o seu funcionamento.

En aras da transparencia que se debe predicar dunha Organización sen fin de lucro como a UCGAL, de seguido referimos as distintas axudas concedidas á UCGAL por parte de distintas Administracións Públicas durante o ano 2023:

  Convenio co Instituto Galego de Consumo para a atención de reclamacións en materia de electricidade, gas e servizos financeiros: 25.000,00 Euros.
  Deputación da Coruña. Subvención para adquisición de equipamento informático. 4.877,67€ euros.
  Concello de Ames. Subvención para a xestión dos puntos de información ás persoas consumidoras. 6.000 euros.