Ola! Empregamos cookies propias e de terceiros para analizar o uso desta web e mellorar a túa experiencia de navegación. Ao continuar navegando entendemos que aceptas a nosa política de cookies.

   Saber máis - Aceptar.
Informe “Etiquetado Nutricional Frontal. Una aproximación a la visión del consumidor”

Informe “Etiquetado Nutricional Frontal. Unha aproximación á visión da persoa consumidora”

Obxecto do estudo

¿Por qué facemos este traballo?

Unión de Consumidores de Galicia quería coñecer a opinión das persoas consumidoras sobre o etiquetado nutricional frontal dos alimentos, considerándoo como un avance na información relativa á seguridade alimentaria que reciben as persoas consumidoras sobre a súa saúde.

Este etiquetado está recollido no Regulamento 1169/2011 sobre información alimentaria facilitada aos consumidores e hoxe en día, é obxecto de pleno debate tanto a nivel da Unión Europea (a través da European Food Safety – EFSA e a Comisión Europea) como a nivel nacional (desde o Goberno de España e a Axencia Española de Seguridade Alimentaria e Nutrición – AESAN), e está a selo igualmente noutros países e mercados a nivel mundial.

Plantexarse a implantación dos etiquetados nutricionais frontais (Front-Of-Pack- Labelling – FOPLS) non pode facerse sen coñecer a opinión das persoas consumidoras nos distintos territorios.

 Como o fixemos?

Desde Unión de Consumidores de Galicia queriamos facer unha aproximación á opinión das persoas consumidoras en relación co etiquetado nutricional frontal, e facelo dunha forma sinxela, por iso lanzamos a nosa enquisa a través das redes sociais para que cualquera que vise o noso anuncio poidese dar a súa opinión. Somos conscientes de que non se trata dun estudo rigoroso desde o punto de vista estatístico pero si cremos que as cuetións que trasladamos aos consumidores contan co valor de ter sido supervisadas por expertos nesta materia.

 

Quen participou no deseño do estudo?

Miguel López Crespo, Secretario Xeral de Unión de Consumidores de Galicia é o responsable do estudo, tendo coordinado o seu deseño e execución. Conta con ampla experiencia no desenvolvemento de traballos desta natureza realizados ao longo dos últimos anos, centrados nos hábitos e comportamentos do consumidor. É membro, entre outros, do Consello Económico e Social de Galicia, do Consello Gallego de Estatística, así como Vicepresidente do Consello Galego de Consumidores e Usuarios. O seu especial interese pola posta en valor de produtos alimenticios de calidade diferenciada levoulle a promover o primeiro grupo de traballo entre representantes dos distintos consellos reguladores das DOP e IGP de Galicia e unha asociación de consumidores; así como do primeiro observatorio de prezos do leite realizado en colaboración con profesionais da gandería galega.

Rafael Urrialde de Andrés, Profesor e Doutor en Ciencias Biolóxicas pola Universidade Complutense de Madrid, especialista en seguridade alimentaria, nutrición, alimentación, sostibilidade e saúde foi o piar técnico deste traballo. Rafael Urrialde conta cunha vasta experiencia neste eido e desenvolve a súa actividade docente no Departamento de Xenética, Fisioloxía e Microbioloxía da UCM e na Área de Nutrición e Bromatoloxía do Departamento de Ciencias Farmacéuticas e da Saúde da Universidade San Pablo CEU. É membro do Comité Científico da Fundación Iberoamericana da Nutrición e Presidente da Comisión Científica da Sociedade Española de Medicina do Deporte, e foi nomeado Profesor Colaborador Honorífico de Nutrición e Dietética da Facultade de Enfermería da Universidade de Valladolid.

A colaboración de Rafael Urrialde como experto neste proxecto foi totalmente desinteresada e non levou ningunha contraprestación nen económica nen material, nen directa nen indirectamente, non existiendo ningún tipo de conflito de interese.

Conclusións

Primeira. A enquisa mostrou a alta porcentaxe de persoas consumidoras que desexan que existan distintivos no frontal dos envases dos alimentos e bebidas que identifiquen o alto contido en graxas, zucres engadidos e sal, pois coñecen perfectamente o risco que pode supor para a saúde un exceso de consumo de alimentos ou bebidas cun alto contido destes nutrintes.

Segunda. Valoran de igual forma, e nunha alta porcentaxe, que se establezan bien por contido de nutrintes ou ben por contido dos nutrintes críticos, selos ou identificativos no etiquetado frontal dos alimentos e bebidas. En cambio, os datos da enquisa amosaron que existe unha porcentaxe inferior ao 15% que desexan que se inclúan rankings ou clasificacións con estes selos.

 

 

Terceira. Claramente, os datos tamén indican que os consumidores queren que este tipo de etiquetado frontal nos envases dos produtos alimenticios estea presente en absolutamente todos os alimentos e bebidas, non só nos procesados e ultra procesados.

 

Cuarta. Estes identificativos axudarían de forma clara á toma de decisión da compra de alimentos e bebidas por parte dos consumidores. Produtos alimenticios con mellor etiquetado posibilitarían unha maior información ao consumidor e unha decisión de compra máis informada.

Quinta. Os datos tamén reflicten que os consumidores, sempre ou case sempre, len os etiquetados, cunha porcentaxe moi elevada cercana ao 90%, o que indica que cada vez hai maior concienciación sobre o contido e parámetros que están incorporado no etiquetado físico dos alimentos e bebidas. Esta información debe tamén estar recollida na venda en liña ou nos produtos que están nas web dos fabricantes ou distribuidores de alimentos, xa que logo a persoa consumidora ten o mesmo dereito de información se este adquire o produto alimenticio fisicamente ou a través de sistemas de venda en liña, neste caso os selos ou etiquetados frontais nos envases de alimentos e bebidas tamén terían que incorporarse á información en liña. 

Podes acceder ao informe completo AQUÍ