Estamos mudando cara unha nova web, en breve todos os contidos dispoñibles.


Rúa Boiro, Nº 3 - 1ºA
15705 Santiago de Compostela (A Coruña)

Teléfono & Whatsapp: +34 981 56 64 11
E-mail: info@consumidores.gal
Horario: De luns a venres de 10:00 a 15:00 horas.